Hem

Kom och hälsa på!

Du är alltid välkommen till Suderkyrkan


Nu ses vi via Zoom.


Sön 24/1 kl. 11.00

Equmeniakyrkan Östra Gotland ansvarar
Anna-Lena Olsson predikar


Sön 31/1 Kl. 10.00

Equmeniakyrkan Västra Gotland ansvarar
Obs. tiden kl. 10.00
Jonas Wejde predikarKlicka här för att öppna en lathund för hur du

startar och stänger av din kamera och mikrofon mm i Zoom.

Zoom

Klicka på länken om du vill delta via din dator, surfplatta eller mobil.

Länk till Gudstjänst

Länk till kvällsandakt

Länken är aktiv en liten stund innan starttid.


Vi har inga andekter på våra äldreboenden.

Programmet finns under fliken kalender.

Suderkyrkan har gudstjänster anpassade efter folkhälsomyndighetens samt
Equmeniakyrkans rekommendationer, så att du som besöker kyrkan kan känna dig trygg.


Det är viktigt med sociala kontakter och att ha omsorg om varandra, ring gärna
eller skicka ett meddelande till någon du tänker på! Vill du ha kontakt med
Suderkyrkans pastor så kontakta Marcus Johnson på 070-5080049 eller
marcus.johnson@equmeniakyrkan.nu


För information om våra samlingar se:

predikoturer, facebook.com/suderkyrkan samt www.suderkyrkan.com


All vår verksamhet baseras på gåvor och vill du vara med och ge en gåva så
finns: Bankgiro: 5095-2639 eller Swish: 123 494 14 49


Vi önskar dig Guds välsignelse!

När tro blir förvissning


I vårt svenska språk kan tro beskriva något som vi inte är riktigt säkra på eller inte litar på.     T ex: ”Stängde du av kaffebryggaren? Vet inte, jag tror det.” När vi använder tro på det sättet blivit det motsatsen till det vi är säkra på. Hur kan då tro bli förvissning?

För att tro skall bli förvissning krävs att den bygger på gemenskap och närhet med Gud. Närhet bygger tillit och blir gemenskap då vi litar på Gud och att han är den han säger att han är och att vi är hans barn. Tro blir då en verklighet, ett tillstånd, en relation med Gud som vi lever i och av. 


Bibeln säger att ”tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser” (Hebreerbrevet 11:1). Tro är en visshet som står över det vi inte kan se eller för den skull förstå. Att acceptera att vi inte kan förstå Guds storhet, eller plan för oss och världen, men acceptera att det ändå är sant, det ger oss förvissning. Tro handlar inte om något vi gör utan snarare något vi accepterar. Vi behöver inte kunna förklara eller förstå så länge vi är förvissade om vem vi tror på och vad vi tror på. 

Gud inbjuder dig till trons gemenskap med honom. Han inbjuder oss alla att gå med honom och ta emot hans ord och löften. Gud längtar efter att du skall vara förvissad om att han älskar dig.

Min uppmaning till dig hämtar jag från Ordspråksboken kapitel 3:  ”Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Tänk på honom var du än går, så skall han jämna vägen för dig.”


Med en önskan om Guds välsignelse

Marcus Johnson, pastor

Enheten i Kristus

Jesus berättar ständigt om hur viktig enheten är, och i sin långa innerliga bön i

Johnnesevangeliet 17:21-23 handlar det om enhet. Jesus ber på sina bara knän att vi ska

vara ett!

 

”Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de

skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har

gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett:  jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig.”

 

Jesus berättar för oss att vi hör ihop som hans syskon, ju närmare vi kommer Jesus desto

närmare kommer vi också varandra. Det är vad enheten i Kristus handlar om. Det handlar

om att vara nära Kristus Jesus, att lära av honom och tjäna varandra på samma sätt som

Jesus tjänade oss. Det är först när vi fokuserar helhjärtat på Jesus som vi hittar vår väg i livet.

 

Min uppmaning till dig är att se och följa Jesus, att sikta in dig på Jesus. Han är grunden till

din tro. Det är vår tro på en allsmäktig Gud, på Jesu offer för våra synder och det eviga löftet

om ett liv bortom döden som bär vår tro och vi har fått uppmaningen att vara ett, att bejaka

olikheter, älska och respektera varandra för Guds rikes skull.

 

Jesus ber till Fadern: "Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i

dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig".

 

Med en önskan om Guds välsignelse!

Marcus Johnson, pastor

Friheten i Kristus


Frihet är någonting vi alla drömmer om på olika sätt, men kanske är det så att den frihet vi till slut tror oss uppnå inte är lika fri som vi hade drömt om. Friheten vi drömt om kan till och med ha känts verkligare innan vi nådde fram till den, kanske hade friheten inte samma djupa mening som vi hoppats på. Jag tror att friheten behöver någonting att förhålla sig till för att verkligen upplevas som frihet, frihet utan mening eller mål ger ingen frihet.


Friheten i Kristus handlar om att vara fri genom någonting. I den friheten är vi beroende och fria, snarare än oberoende och fria. Vi är beroende av Kristus och får friheten genom honom, vi är fria i Kristus. I denna frihet finns det mål och mening, att vara behövd och sedd, att vara del av Guds plan.


När vi säger ja till Kristus i våra liv blir vi del av något större, något som ger oss en frihet och
mening som sträcker sig utanför och bortom oss och begränsningarna i den här världen. Om vi låter oss konsumeras av den här världens statusjakt och köphysteri så kommer vi aldrig att få verklig frihet och frid i våra hjärtan, den frihet som erbjuds genom Kristus.


Jesus säger i Matteusevangeliet 11:29-30 ”Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och
ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt." Kristus vill lyfta av oss bördorna och ge oss frihet och mening med våra liv en frihet och frid som sträcker sig bortom denna värld och det värdsliga.


Min uppmaning till dig är att säga ja till Kristus och ge din själ frid och frihet i ditt liv. Detta är
friheten som erbjuds dig, Kristus väntar på att just du skall säga ja till honom. Jesus säger "Jag är vägen, sanningen, och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Låt Kristus leda dig i ditt liv och ge dig frihet!


Med en önskan om Guds välsignelse i och frihet i ditt liv!
Marcus Johnson, pastorGrunden i församlingen är en

personlig tro på Jesus Kristus

som vår Herre och Frälsare.Suderkyrkan bildades 1998 genom att

Södra Gotlands Baptistförsamling och

Gotlands Södra Missonsförsamling

gick samman

Läs mer om församlingen>>

Församlingen är ansluten till:

Församlingen sammarbetar med:

Lathund för Zoom